• Short Strories

  Pranabandhu Kar wrote a total of 51 short stories between 1935 and 1996. These have been variously published in magazines like 'Utkala Sahitya', ‘Nababharata’, ‘Jhankara’, 'Dagara', 'Samabesha' etc... All these stories are available in "Pranabandhu Kar : Galpa Samagra" published by Vidyapuri, 2014.
   
  Bhranti Jeun Sishuku Mun Chhadi Asichi Apartira Uttarapurashamane
  Byakta Kali Mu Marmabani A Pruthibira Nuhen Jibanata Hela Khali Shahidnagarara Rasta
  Asamapta Hero Romanthana
  Gotie Diga Sumitrara Mrutyu. Barsha Barana
  Sulekhaka - Swami, Au Kuhelika Meghua Taramane
  Kirani Saurabha Daktari Pathare Nahin
  Rani Sandhya Asarar Bhuta Khali Jhia
  Jhadaratira Swapna Abishkara Sandha Ladhei
  Geeta Master Banabhalu O' Chhadapatra Sanskara
  Universal Bishu Padma Kotha
  Sesha Basanta Nirjanatara Ranga Sharahata Krauncha Mithuna
  Semane Bi Ta Manisha Dui Sakhi Swetapadma
  Parahata Maru-Mausumi Nishithara Pretatma
  .Sishura Janma Sehi Adima Kalara Mahasangeeta Hemamruga
  Galpa Nuhen Photograph Sua Munhara Patara Jibana-Nadi
  Nancy Masha Khsyata Katha Kahe
  Mun Bombei Jibi Bismruta Bhaskara Tinoti Phuti Asithiba Kainphula
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china